Brinjal Round (Badanekayi)
1/2kg

40.00

SKU: Brinjal Round (Badanekayi) Category:

Description

Brinjal/Badanekayi(Kannada)/Kathirikkai(Tamil)/Vankaya(Telugu)/Baingan(Hindi)