Snake Gourd (Padavala Kaayi)
1/2 KG

48.00

SKU: Snake Gourd (Padavala Kaayi) Category:

Description

Snake gourd/Paddulkai(Kannada)/Pudalangai(Tamil)/Potlakaya(Telugu)/Padwal(Hindi)