Sweet Potato (Genasu)
1kg

82.00

SKU: Sweet Potato (Genasu) Category:

Description

Sweet potato/Genasu(Kannada)/sakaravalli kilangu(Tamil)/chilakadadumpa(Telugu)/ shakarkandi(Hindi)